Kunskapen

Fastigheten Kunskapen 1 ligger på Skjulstagatan 3 strax söder om Eskilstuna. Tidigare var Kunskapen ett område för AMU-center som anordnade arbetsmarknadsutbildningar. Fastigheten består av 100 000 kvadratmeter tomt med 9 byggnader, beläget precis intill Skjulstaån och skog. Här finns en stor variation av verksamheter: En skatepark, kontor, tillverkande industri och ett nytt campus som består av Skjulstaskolan och Skjulsta resurscenter. Läs mer om verksamheterna på Kunskapen under fliken Verksamheter.