Green Building-certifierad

Fastigheten (Kunskapen 1, hus 2) i vilken du finner Skjulstaskolan har under två år blivit Green Building-certifierad. För att en byggnad ska få ett Green Building-certifikat måste energianvändningen minskat med minst 25 %. Ladingen är en fastighetsägare som ständigt jobbar med att energioptimera sina byggnader för att göra så lite avtryck på miljön som möjligt.  

Vad är Green Building?

GreenBuilding riktar sig till fastighetsägare som vill effektivisera energianvändningen i sina byggnader. Kravet för att få en Green Building certifiering är att fastighetens energianvändning har sjunkit med 25 % jämfört med tidigare eller med nybyggnadskraven i BBR.

Källa: Sweden Green Building Council (sgbc.se)